Pole elektromagnetyczne BHP i odpowiednie oznaczenia

pole elektromagnetyczne BHP

Bezpieczeństwo pracowników

Problematyka, jaką jest bezpieczeństwo w zakładach pracy, jest bardzo rozbudowana. Jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne BHP obejmuje wiele kwestii, o których muszą pamiętać pracodawcy. Jedną z nich jest odpowiednie oznakowanie dotyczące PEM. Stanowi ono bowiem bardzo ważny środek bezpieczeństwa.
Zbyt wysokie natężenie pola elektromagnetycznego niesie ze sobą określone konsekwencje. Jak powszechnie wiadomo, pracodawca musi zapewnić zatrudnianym osobom bezpieczne warunki świadczenia pracy. Obejmują one także skutki generowane przez pole elektromagnetyczne. BHP nakłada też obowiązek stosowania poprawnego oznaczenia stref promieniowania.

Oznakowanie promieniowania elektromagnetycznego obowiązkiem prawnym

Konieczność odpowiedniego oznakowania ostrzegającego przed strefami ochronnymi, a także urządzeniami generującymi promieniowanie elektromagnetyczne, wynika z obowiązujących przepisów. Mowa tu o dwóch następujących normach: PN-T-06260:1974 Źródła promieniowania elektromagnetycznego i PN-EN ISO 7010:2012. Określono w nich, jak powinno wyglądać prawidłowe oznaczenie dla każdego ze źródeł PEM oraz dla każdej ze stref zagrożenia. Dzięki temu pracownicy unikają ekspozycji na zbyt duże natężenie pola elektromagnetycznego.

Pole elektromagnetyczne BHP – rodzaje oznaczeń

Istnieje sześć rodzajów oznaczeń, które można zaliczyć do kategorii pole elektromagnetyczne BHP. Pierwsze nazwano „Znak źródła promieniowania elektromagnetycznego”, a umieszczane jest przy miejscu, z którego emitowane jest promieniowanie.
Drugim oznaczeniem jest „Znak strefa bezpieczna”, umiejscawiany nieopodal strefy promieniowania, w punkcie, do którego ono już jednak nie dociera.
Kolejny znak to „Znak strefa pośrednia”, po którego przekroczeniu rozpoczyna się strefa promieniowania.
Czwartym oznaczeniem jest „Znak strefa zagrożenia” informujący o jeszcze większym zbliżeniu się do źródła promieniowania, co przekłada się na to, że jest ono danym punkcie wyższe.
Znak piąty nosi nazwę „Znak strefa niebezpieczna”, a stosuje się go celem oznaczenia tej strefy, która znajduje się najbliżej źródła promieniowania.
Szóste z oznaczeń nazwane zostało „Znak strefa promieniowania elektromagnetycznego. Przebywanie zabronione”, a informuje on o zakazie przebywania w miejscu promieniowania.

Czym powinny się charakteryzować oznaczenia PEM?

Laboratoria pomiarowe rekomendują stosowanie znaków ostrzegających przed oddziaływaniem elektromagnetycznym, które wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Dzięki temu oznaczenia cechują się wysoką trwałością i są odporne na oddziaływanie czynników zewnętrznych. To zaś sprawia, że przez długi czas są dobrze widoczne.