Poziom pola elektromagnetycznego w kuchenkach mikrofalowych

natężenie pola elektromagnetycznego

Kuchenki mikrofalowe a poziom pola elektromagnetycznego

Kuchenki mikrofalowe stosuje się powszechnie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w miejscach pracy. Należy pamiętać, że mogą one generować określony poziom pola elektromagnetycznego. Obowiązkiem producenta jest zapewnienie, aby owego bezpiecznego poziomu nie przekraczać. Dostępne wyniki badań wykazują, że podczas użytkowania tych urządzeń należy podjąć odpowiednie działania ochronne.

Czy kuchenki mikrofalowe są bezpieczne?

Istotą działania kuchenek mikrofalowych jest oddziaływanie elektromagnetyczne, a ich przeznaczeniem jest szybkie podgrzewanie potraw. Urządzenia te stosuje się powszechnie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w usługach gastronomicznych oraz zakładach pracy.
Obecnie podczas produkcji kuchenek mikrofalowych stosuje się różne nowoczesne rozwiązania. Mimo to poziom pola elektromagnetycznego, jaki one generują, wciąż jest przedmiotem badań i dyskusji. To zaś w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo użytkowania tego typu urządzeń. Zarówno w zakładach pracy, jak i w warunkach domowych, w których nie są prowadzone żadne kontrole. Dlatego producenci kuchenek mikrofalowych zobowiązani są do zagwarantowania ich użytkownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz do spełnienia norm wyznaczających dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego.

Poziom pola elektromagnetycznego w zakładach pracy

Problem, który wiąże się z bezpiecznym użytkowaniem kuchenek mikrofalowych ma szczególne znaczenie w przypadku zakładów gastronomicznych. Z wyników przeprowadzonych dotychczas badań wiemy, że oddziaływanie elektromagnetyczne w ich otoczeniu jest silniejsze, niż w przypadku kuchenek stosowanych w gospodarstwach domowych. Normy dotyczące narażenia w środowisku pracy są w Polsce dość rygorystyczne. Jednak w praktyce poziom pola elektromagnetycznego, który generują tego typu urządzenia nie jest dostatecznie kontrolowany.

Środki zaradcze

Z pewnością pomocnym rozwiązaniem okazałoby się wyposażenie serwisów dokonujących napraw i przeglądów kuchenek mikrofalowych w specjalne mierniki promieniowania. Wsparcia w kontrolowaniu poziomu PEM w ich otoczeniu może udzielić też akredytowane laboratorium pomiarowe.
Kluczowe znaczenie dla ograniczania poziomu promieniowania ma jednak użytkowanie kuchenki mikrofalowej zgodnie z informacjami zawartymi w jej instrukcji oraz z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Należy też dbać o jej stan techniczny i zwracać uwagę na wszelkie, nawet najdrobniejsze uszkodzenia.