Pole elektromagnetyczne – pionierzy w badaniach medycznych

pole elektromagnetyczne

Eksperymenty wykorzystujące pole elektromagnetyczne

Równolegle do rozwoju technologii, upowszechniły się pomiary pola elektromagnetycznego. Zjawisko to jest też wykorzystywane w medycynie. Pierwsze próby leczenia, które wykorzystywały pole elektromagnetyczne, miały miejsce już 600 lat p.n.e. Przełom dokonał się jednak dopiero w XIX wieku za sprawą dwóch wybitnych naukowców.
Niektóre źródła podają, że już Hipokrates próbował leczenia za pomocą magnesów. Pierwsze skuteczne próby stymulacji magnetycznej tkanek i nerwów człowieka przeprowadzono jednak dopiero w II połowie XIX wieku. Eksperymenty w tym obszarze prowadzili francuski lekarz i fizyk Jacques-Arsene d’Arsonval oraz brytyjski inżynier Philips Thompson. Dzięki ich pracy nie tylko mógł rozwijać się bioelektromagnetyzm. Odkryto również zjawisko, takie jak magnetofosfeny. Tym samym pomiary elektromagnetyczne weszły na inny poziom.

Arsene d’Arsonval i jego wkład w badania nad polem elektromagnetycznym

Prowadząc działalność naukową w obszarze, jakim są pomiary pola elektromagnetycznego i jego właściwości, Arsene d’Arsonval koncentrował się przede wszystkim na takich kwestiach jak indukcyjne i pojemnościowe ogrzewanie organizmu. Interesowało go także magnetyczne pobudzanie tkanek z wykorzystaniem prądów wirowych. Pod koniec XIX wieku naukowiec opracował nawet pierwszy w historii stymulator o zmiennej częstotliwości. Przełomowym odkryciem d’Arsonvala było dowiedzenie, że człowiek może przewodzić prąd zmienny o określonej częstotliwości, nie doświadczając przy tym bólu ani negatywnych skutków zdrowotnych. Tym samym przeprowadzona została pierwsza medyczna diatermia. Polega ona na ogrzewaniu tkanek za sprawą pola elektromagnetycznego, prowadzące do poszerzenia się naczyń krwionośnych.

Dokonania Philipsa Thompsona

Współczesne akredytowane laboratoria pomiarowe, a także nowoczesna medycyna, wiele w zakresie pola elektromagnetycznego zawdzięczają też Philipsowi Thompsonowi. Był on mocno zaangażowany w badania promieni X oraz zjawiska, jakim jest fluorescencja. To właśnie Thompsona uznaje się za pioniera przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Wiele uwagi poświęcił również bioelektromagnetyzmowi.
Można uznać, że działalność naukowa zarówno d’Arsonvala, jak i Thompsona, dała podstawy do dalszego rozwoju medycyny. W szczególności diatermii, magnetoterapii oraz przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Są to techniki nadal znajdujące zastosowanie we współczesnej medycynie.