Pole elektromagnetyczne i badania BHP

pole elektromagnetyczne bhp

Pole magnetyczne, a bezpieczeństwo

Fraza pole elektromagnetyczne BHP coraz częściej pojawia się w wyszukiwarkach. Każdy człowiek codziennie styka się z tym stanem przestrzeni. Nic, więc dziwnego, że osoby prywatne i właściciele firm szukają informacji na jego temat. Czy właściwie jest pole elektromagnetyczne? Jakie placówki wykonują pomiary pem? Do czego owe pomiary są potrzebne? W tym artykule odpowiadamy na te ważne pytania.

pole elektromagnetyczne BHP

Pole elektromagnetyczne BHP

Sztuczne pole elektromagnetyczne(PEM) towarzyszy człowiekowi od dawna. Pojawiło się wraz z rozpoczęciem wytwarzania energii elektrycznej. W związku z tym występuje wszędzie tam gdzie działają urządzenia wykorzystujące prąd. Początkowo było jedynie ubocznym efektem przetwarzania i przesyłania energii. Jednakże dokładniejsze badanie pola elektromagnetycznego dało ciekawe rezultaty. Naukowcy dowiedzieli się, że PEM umożliwia przesył informacji. Bez tego odkrycia nie byłby dziś telefonów, telewizji i internetu.

PEM jest połączonym efektem dwóch pól, magnetycznego i elektrycznego. Pierwsze z wymienionych występuje wokół ładunków poruszających się. Powstaje także w wyniku namagnesowania niektórych materiałów. Natomiast pole elektryczne pojawia się przy ładunkach poruszających się oraz nieruchomych. Zbyt wysokie promieniowanie elektromagnetyczne może mieć negatywny wpływ na środowisko. W związku z tym jego dopuszczalny poziom jest określony w aktach prawnych. A to czy mieści się w normie pozwalają ustalić pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy i poza nim.

Badanie pola magnetycznego

Wokół każdego urządzenia elektrycznego występuje interesujące nas pole. W środowisku pracy trzeba zwracać szczególną uwagę na kilka z nich. Chodzi tu na przykład o transformatory, stacje przesyłowo-rozdzielcze, linie wysokiego napięcia. Pole elektromagnetyczne BHP to temat odnoszący się także do urządzeń medycznych, przemysłowych jak nagrzewnice indukcyjne czy zgrzewarki, anteny nadawcze radiowe i telewizyjne.

Poza środowiskiem pracy również spotyka się sprzęt generujący PEM w środowisku ogólnym. Należą do niego głównie stacje i linie elektroenergetyczne oraz systemy nadawczo-odbiorcze GSM, w tym anteny stacji bazowych telefonii komórkowej. Rzetelne pomiary pola elektromagnetycznego może wykonywać tylko akredytowane laboratorium. . Kwestie dopuszczalnych poziomów PEM regulują Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r.