Pole elektromagnetyczne – właściwości

akredytowane laboratorium i badania pola elektromagnetycznego

Właściwości pola elektromagnetycznego

Precyzyjne pomiary pola elektromagnetycznego odgrywają ważną rolę. Pomagają oszacować stopień jego oddziaływania na środowisko. Badania tego typu prowadzi laboratorium akredytowane. Mimo tego każdy powinien dowiedzieć się nieco więcej na ten temat. W tym artykule odpowiadamy na jedno z ważniejszych pytań. Jakie są właściwości pola elektromagnetycznego znanego także, jako PEM?

Czym jest pole elektromagnetyczne?

Zanim opiszemy jego właściwości należy wyjaśnić, czym właściwie jest PEM. Otóż jest to stan przestrzeni, w której na obiekt fizyczny mający ładunek elektryczny działają siły natury elektromagnetycznej. Zatem PEM występuje wokół urządzeń działających dzięki energii elektrycznej. Laboratorium akredytowane prowadzi pomiary natężenia pola elektromagnetycznego. Zarówno tego występującego w środowisku pracy jak i poza nim. Po to by ustalić czy jego poziom nie wykracza poza dopuszczalne normy.

laboratorium akredytowane - badania pola elektromagnetycznego

Właściwości pola elektromagnetycznego

Wiedząc już, czym jest PEM można przejść do jego właściwości. Przede wszystkim nie można go odczuć ludzkimi zmysłami. Po drugie wytwarza promieniowanie niejonizujące. Innymi słowy nie wywołuje jonizacji. Oznacza to, że energia promieniowania jest za mała do wyemitowania elektronu z atomu lub cząsteczki. Warto też wiedzieć, że pole elektromagnetyczne propaguje w powietrzu z prędkością światła. Potwierdzi to każde laboratorium akredytowane.

Skoro PEM jest układem dwóch pól to trzeba wiedzieć, że ich właściwości wynikają z równania Maxwella. Idąc tym tropem można dowiedzieć się, że źródłem pola elektrycznego są ładunki elektryczne. Zatem jego linie mogą zaczynać się i kończyć na ładunkach. Natomiast pole magnetyczne jest bezźródłowe. W związku z tym jego linie są zamknięte. Widać, więc, że badanie pola elektromagnetycznego to dość skomplikowana kwestia.