Źródła ekspozycji na PEM

źródła ekspozycji na PEM

Źródła ekspozycji na PEM w środowisku pracy i życia człowieka

We współczesnych czasach oddziaływanie elektromagnetyczne otacza nas niemal z każdej strony. Nikt z nas zapewne nie wyobraża sobie nawet codziennego funkcjonowania bez urządzeń elektrycznych. W ten sposób każdego dnia, w pracy oraz w domu, wystawiamy się na ekspozycję na PEM. Warto więc wiedzieć, jakie są źródła ekspozycji na PEM.

Źródła PEM w miejscu pracy

Pola elektromagnetyczne to zjawisko powszechnie występujące w otoczeniu człowieka. Niemal wszystkie formy naszej działalności wymagają bowiem wykorzystania energii elektrycznej. Oddziaływanie elektromagnetyczne towarzyszy nam zatem na co dzień, czy tego chcemy, czy nie. I o ile w domu możemy ograniczać korzystanie z urządzeń elektrycznych, tak w pracy nie zawsze jest to możliwe.

Zarówno w domu, jak i w pracy, natężenie pola elektromagnetycznego generują różnego typu urządzenia i maszyny. Wysoki poziom PEM wytwarzają na przykład linie przesyłowe i transformatorowe. Praca w ich bezpośrednim sąsiedztwie wymaga zatem zachowania szczególnych środków ostrożności. Konieczne są też regularne pomiary pól elektromagnetycznych, aby monitorować stopień zagrożenia.

W lecznictwie źródłem ekspozycji na PEM są urządzenia medyczne, na przykład rezonans magnetyczny czy tomograf. Na silne oddziaływanie pól elektromagnetycznych narażeni są też pracownicy zakładów przemysłowych, w których zużywa się duże ilości energii elektrycznej. Mowa tu chociażby o liniach produkcyjnych, piecach indukcyjnych czy zgrzewarkach.

W zakładach pracy, w których wyznaczone są strefy ochronne, pracownicy muszą być odpowiednio zabezpieczeni przed oddziaływaniem, którego źródłem jest pole elektromagnetyczne. BHP i inne przepisy nakazują zastosowanie wówczas odpowiednich środków ochronnych.

Oddziaływanie elektromagnetyczne w otoczeniu domowym

Źródłami ekspozycji na PEM są również urządzenia, których na co dzień używamy w domu. Telefony komórkowe, sieci W-Fi, routery, a także sprzęty, takie jak lodówki, kuchenki mikrofalowe, ładowarki, komputery, telewizory – wszystkie one generują oddziaływanie elektromagnetyczne. Są to źródła, które mogą występować jednocześnie w domu, jak i w miejscu pracy.

Na zakończenie warto dodać, że siła oddziaływania pola elektromagnetycznego może być różna, w zależności od jego źródła. Dopuszczalne poziomy ekspozycji określają prawa.