PEM, czyli kontrola promieniowania elektromagnetycznego

pomiary pem

Promieniowanie elektromagnetyczne pod kontrolą. Dlaczego pomiary PEM są tak ważne?

Nowoczesne technologie ułatwiają życie człowieka na wielu poziomach. Towarzyszą nam zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nie można jednak zapominać, że mimo licznych korzyści, niosą one ze sobą także pewne zagrożenia. Jednym z nich jest promieniowanie elektromagnetyczne. Dlatego pomiary PEM przeprowadza się zarówno w środowisku pracy, jak i na prywatnych posesjach.

Skąd się bierze promieniowanie elektromagnetyczne?

Pole elektromagnetyczne jest stałym elementem otoczenia, w którym funkcjonuje człowiek. Występuje ono wszędzie tam, gdzie stosowane są technologie przemysłowe, energetyczne czy telekomunikacyjne. Wyróżnia się dwa główne źródła promieniowania elektromagnetycznego, tj. źródła systemowe, znajdujące się w poza indywidualną kontrolą, oraz indywidualne, czyli takie, nad którymi użytkownik ma kontrolę. W jednym i drugim przypadku ważne jest, aby poziom pola elektromagnetycznego nie przekraczał dopuszczalnych norm.

W jaki sposób promieniowanie elektromagnetyczne wpływa na człowieka?

Choć oddziaływanie elektromagnetyczne nie zostało jeszcze dostatecznie zbadane, to szereg przeprowadzonych badań wskazuje na jego negatywne skutki dla ludzkiego organizmu. Dostępne dane dowodzą, że promieniowanie elektromagnetyczne może zwiększać ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera i przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych.

Pole elektromagnetyczne może też wywoływać skutki termiczne, związane ze wzrostem temperatury, takie jak stent w tętnicy szyjnej czy implant ślimakowy. PEM niesie też ze sobą ryzyko oparzenia prądem kontaktowym, prowadzącego do ciężkich uszkodzeń mięśni bądź nerwów.

pomiary pem

Przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom PEM

Aby móc skutecznie przeciwdziałać negatywnym następstwom promieniowania elektromagnetycznego, należy regularnie kontrolować jego poziom. Wskazane jest, aby pomiary PEM wykonywane były wszędzie tam, gdzie zachodzi ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm, również na prywatnych posesjach. Takie badania powinny być przeprowadzane wyłącznie przez akredytowane laboratoria, które dostarczą wiarygodne wyniki i wskażą drogę dalszego postępowania.