Pomiary pól elektromagnetycznych

pomiary pól elektromagnetycznych

Promieniowanie. Co to takiego?

Urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne otaczają nas praktycznie wszędzie. Zbyt duże natężenie ma szkodliwy wpływ na ludzki organizm. Dlatego rekomenduje się regularne pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku pracy oraz środowisku ogólnym.
Zacznijmy od przypomnienia, czym jest promieniowanie. Najogólniej zjawisko to opisać można jako przekazywanie energii na odległość. Może ono przybierać różne formy, na przykład ciepła, światła, a także fal elektromagnetycznych. Ich naturalnym źródłem jest m.in. Słońce, które emituje promieniowanie w postaci rozproszonej. Inaczej jest w przypadku skoncentrowanego prądu zmiennego, generującego sztuczne promieniowanie. Dlatego pomiar natężenia pola elektromagnetycznego wskazany jest wszędzie tam, gdzie ze zwiększoną częstotliwością stosowane są urządzenia elektryczne.

Pomiary PEM w miejscu pracy

Wiele zakładów pracy zobowiązanych jest do tego, aby regularnie badać pole magnetyczne. BHP to obszar, w którym mają one ogromne znaczenie. Pomiary PEM przeprowadza się najczęściej w miejscach, w których wykorzystywane są piece indukcyjne, stacje transformatorowe, zgrzewarki, aparatura medyczna emitująca fale elektromagnetyczne, a także przeprowadzane są zabiegi oparte na elektrochirurgii. Tego typu sprzęty generują bowiem silne oddziaływanie elektromagnetyczne.

Komu zlecić pomiary pól elektromagnetycznych?

Żaden pracodawca nie powinien wykonywać czynności, jaką jest badanie pola elektromagnetycznego na własną rękę. Działanie takie zrealizuje akredytowane laboratorium, które dysponuje odpowiednim sprzętem i będzie w stanie we właściwy sposób zinterpretować uzyskane wyniki.
Przed rozpoczęciem pomiarów, pracownik laboratorium powinien zebrać wszelkie istotne informacje od przedstawiciela danego zakładu pracy. Takie szczegóły pozwolą przeprowadzić ważne, wiarygodne badanie. To właśnie pracownik laboratorium odpowiada, nie tylko za przeprowadzenie samego badania, ale również za rzetelne przygotowania. Ponadto instytucje pomiarowe dysponują profesjonalnym sprzętem, dostarczającym rzetelnych i wiarygodnych wyników, które zostają potem dokładnie omówione. Pracownik laboratorium udzieli również wskazówek na temat dalszego postępowania. W zależności bowiem od tego, co wykazały pomiary pół elektromagnetycznych, należy często podjąć dodatkowe działania.