Akredytowane laboratorium

laboratorium pomiarowe

Akredytowane laboratorium – informacje

Akredytowane laboratorium pomiarowe – co oznacza taka akredytacja? Kiedyś pojęcie to było używane w innym kontekście. Warto dowiedzieć się, co oznacza akredytacja dla laboratorium i dlatego warto wybrać właśnie takie. Kwestie te zostaną omówione w niniejszym artykule.

Akredytowane laboratorium pomiarowe – co to oznacza?

Laboratorium pomiarowe, które posiada akredytację, jest w pewien sposób wyróżnione wśród wszystkich laboratoriów. Jest to wówczas podmiot, który w swojej działalności stosuje specjalne systemy kontroli jakości. W tym celu prowadzi się dokładne obserwacje wykonywanych w danym laboratorium badań. Akredytacja ma stanowić wyraz uznania za prawidłowy przebieg działań w laboratorium oraz dostosowywanie się do wszelkich standardów. Jest to również potwierdzenie, że w danym laboratorium warto wykonywać badania, a także wzorcowania. Akredytowane laboratorium pomiarowe otrzymuje specjalne wyróżnienie, które określa, że wybrana placówka jest godna zaufania i warto ją wybrać.

Akredytowane laboratorium – dlaczego warto je wybrać

Dlaczego laboratoria powinny starać się o uzyskanie akredytacji? Przede wszystkim po to, aby przekonać osoby zainteresowane skorzystaniem z usług placówki. Usługi laboratoryjne w Polsce rozwijają się dość prężnie, dlatego też konkurencja jest dość spora. Akredytacja stanowi dla laboratorium pomiarowego skuteczną reklamę i realne wyróżnienie na tle innych placówek. Większość zainteresowanych osób woli laboratorium, które zyskało wyraz zaufania dla swojej działalności, od laboratorium, które takiej akredytacji nie otrzymało. Akredytację przyznaje Polskie Centrum Akredytacji i otrzymanie jej wiąże się z przestrzeganiem systemu zarządzania odpowiedniego dla normy PN-EN ISO/IEC 17025. Otrzymać ją mogą wszystkie laboratoria. Akredytowane laboratorium pomiarowe, daje gwarancję najwyższej jakości i profesjonalizmu charakteryzujące świadczone usługi.

laboratorium pomiarowe

Akredytowane laboratorium pomiarowe – świadczone usługi

Warto wspomnieć także o tym, czym zajmują się omawiane laboratoria pomiarowe. Jednym z wykonywanych pomiarów jest badanie pola elektromagnetycznego emitowanego przez wybrane urządzenia. Jego źródeł jest wiele i nie każde z nich może być zagrożeniem dla człowieka. Pomiary pola elektromagnetycznego pozwalają ukazać, czy występuje narażenie na to pole i zlokalizować jego źródło. Pomiary PEM i uzyskane z nich wyniki umożliwiają także na określenie stref ochronnych pola elektromagnetycznego. Są to kolejno: strefa zagrożenia, strefa pośrednia, a także strefa niebezpieczna. Pomiary takie można wykonywać w różnych środowiskach – od środowiska pracy do środowiska ogólnego, np. linii wysokiego napięcia, czy infrastruktury elektromagnetycznej.

Wybierając akredytowane laboratorium pomiarowe zyskuje się pewność, że wykonane pomiary są zgodne z prawdą i cechuje je najwyższy profesjonalizm. Warto pamiętać, że uzyskany w pomiarach rezultat zależny jest w dużej mierze od stosowanego sprzętu, a także standardów pracy. Dlatego warto wybierać akredytowane laboratoria pomiarowe.