Pozostałe artykuły i publikacje

Artykuły i publikacje szeroko związane z promieniowaniem elektromagnetycznym

Załączniki

PlikOpisWielkość pliku
pdf MP 2007;58(1):19-25 Skutki zdrowotne ekspozycji zawodowej na pole elektromagnetyczne w świetle badań krajowych i zagranicznych
143 KB
pdf MP 2008;59(6):513-519 Pole elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia w zakresie radio i mikrofal- aparatura i metodyka pomiarów dla ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy
1 MB
pdf KKRRiT Pole elektromagnetyczne - rzeczywistość metrologiczna w świetle obowiązujących norm i przepisów ochronnych
231 KB
pdf MP 2013;64(4):487–501 Zobiektywizowana ocena narażenia chirurgów na radiofalowe pola elektromagnetyczne - w kontekście czasu narażenia oraz polskich i znowelizowanych międzynarodowych wymagań dotyczących ochrony pracowników
904 KB
pdf PWR Wrocław Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim
11 MB