Stanowisko Unii Europejskiej

Dyrektywy i sprawozdania związane z tematyką pola elektromagnetycznego

Załączniki

PlikOpisWielkość pliku
pdf 2013/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE
950 KB
pdf 9342EWG Dyrektywa Rady Europejskiej z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
305 KB
pdf EM-Fields and Health Sprawozdanie w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie
171 KB